Zastúpenie Bratislava

Zastúpenie Žilina

Na pántoch 22, 831 06 Bratislava 35
tel.: 02-4464 9857
tel.: 02-4464 9858
fax: 02-4464 9875
e-mail: bratislava@robinco.sk
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina 1
tel.: 041-7635 302
tel.: 041-7003 651
fax: 041-7644 279
e-mail: zilina@robinco.sk