Softvér ROBINCO POŠTMAJSTER prináša nový pohľad na správu bežnej poštovej agendy. Aj každodenná práca so zásielkami môže byť jednoduchá a efektívna!
 Program ROBINCO POŠTMAJSTER bol navrhnutý tak, aby umožňoval jednoduchú a rýchlu evidenciu došlej a odoslanej pošty, vykonával automaticky rutinné úlohy a bol výkonným pomocníkom pre podaj akejkoľvek zásielky. Moderné užívateľské prostredie, intuitívne ovládanie a vždy aktuálne tarify a podmienky Slovenskej pošty a.s., Vám každý deň ušetria mnoho starostí a čas pri práci so zásielkami.
ROBINCO POŠTMAJSTER Vám pripraví zásielky pre podaj na Slovenskej pošte a.s. presne tak, aby ste už nemuseli nič vyplňovať ručne.
 • zvládne jednorázový aj hromadný podaj
 • vytlačí všetky potrebné podklady (štítky, podacie hárky...)
 • automaticky skontroluje PSČ
 • dokáže importovať aj údaje o hmotnosti zásielky z váhy (podporované typy)
 • samozrejme vypočíta správnu hodnotu poštovného
 • je plne lokalizovaný do slovenčiny
ROBINCO POŠTMAJSTER nájde uplatnenie v menších aj väčších spoločnostiach, dokonca aj vo veľkých korporáciach. Je možné prepojiť ho s už existujúcimi ERP, CRM alebo inými podnikovými IS.

Viac možností. Viac produktivity. Viac zisku. Vyberte si ROBINCO POŠTMAJSTRA pre správu vašej poštovej agendy! Získate tak jedinečný poštový softvér s mnohými výhodami.

Hlavné výhody ROBINCO POŠTMAJSTER:
 • Vaša pošta vždy na jednom mieste
 • Evidencia došlej / odoslanej pošty
 • Jednoduchý, prehľadný a rýchly
 • Aktuálne tarify Slovenskej pošty a.s.
 • Automatická kontrola PSČ, ceny a hmotnosti zásielok
 • Export dát
 • Optimalizované pre MS XP / Vista
CENA
Ročný paušál 140 € bez DPH
Bez obmedzenia kreditov (záznamov v databáze)
Úhradou paušálnej ceny užívateľ získa jednu platnú sieťovú licenciu.

Čo získate s ročným paušálom:
 • neobmedzený počet záznamov v databáze
 • automatické aktualizácie po dobu platnosti paušálu t.j. 12 mesiacov od zakúpenia
 • v cene 60 minút Hotline zadarmo
POPIS ZÁKLADNEJ FUNKCIONALITY ROBINCO POŠTMAJSTER
 • Evidencia odchádzajúcich zásielok
  • Kontrola správnosti zadania PSČ, hmotnosti, poštovného
  • Export dát
  • Filtre na zobrazenia
  • Import o pohybe zásilek
  • Tlač súpisu odchádzajúcich zásielok
 • Tlač odchádzajúcich zásielok
  • Podací hárok
  • Podací lístok
  • Sprievodky
  • Zloženky
  • Tlač výkazu odchádzajúcich zásielok
  • Tlač výkazu evidenčných a dekádnych lístkov
 • Evidencía došlých zásielok
  • Tlač výkazu došlej pošty
  • Priradenie pracovníkom
 • Ostatná funkcionalita
  • Exporty a importy
  • Adresár (importovaný alebo postupne budovaný)
  • Vyhľadávanie
  • Aktivačný kód
  • Pripojenie váhy (podporované modely)
  • Zoznam pracovníkov